De 'Implicit Person Theory' toegepast op potentieelinschatting

  Scriptie/Masterproef: Master's Thesis

  Samenvatting

  Reeds vele studies gingen de belangrijkste identificatiecriteria van high potentials na. Over de rol van de beoordelaars van high potentials gebeurde tot nog toe echter weinig onderzoek. In dit onderzoek werd nagegaan of de impliciete overtuigingen (entiteits- of incrementele overtuigingen) van een beoordelaar een effect hebben op het beoordelen van high potentials over de tijd en over situaties heen. Bovendien werd bekeken of de impliciete overtuigingen van een persoon een rol spelen in de hoeveelheid informatie die die persoon voldoende acht voor het beoordelen van een (fictieve) werknemer. Om deze beide hypotheses na te gaan werden de niet domein specifieke Implicit Person Theory-maat (Levy & Dweck; zie Levy, Stroessner, & Dweck, 1998) en een zelf ontwikkelde directed imagery task afgenomen bij 56 eerstejaarsstudenten toegepaste psychologie. De data van beide elektronische vragenlijsten werden bij de analyse van de gegevens aan elkaar gekoppeld. Verwachtingen uit de literatuur konden niet afdoende bevestigd worden. Respondenten die vonden dat mensen weinig tot niet kunnen veranderen (i.e. entity theorists) en respondenten die van mening waren dat mensen wel kunnen veranderen (i.e. incremental theorists) bleken weinig te verschillen van elkaar in het beoordelen van high potentials over tijd en situaties heen. Uit de resultaten bleek dat er slechts een heel subtiel effect was van de impliciete overtuigingen van de beoordelaar in het beoordelen van high potentials. Entity en incremental theorists bleken eveneens niet significant van elkaar te verschillen in de hoeveelheid informatie die ze nodig achtten voor het beoordelen van een persoon. Het blijkt dat de beoordeling van high potentials door verschillende personen op een vrij unanieme manier gebeurt, althans wanneer enkel naar de impliciete overtuigingen van deze personen gekeken wordt.
  Datum prijs2011
  Originele taalDutch
  BegeleiderJoeri Hofmans (Promotor)

  Keywords

  • Persoonlijkheid
  • Potentieelinschatting

  Citeer dit

  '