De invloed van individuele auditor-kenmerken op gepercipieerde auditor-onafhankelijkheid

Scriptie/Masterproef: Master-after-master

Samenvatting

Reeds vele studies werden uitgevoerd naar de onafhankelijkheid van auditors. Over de invloed van persoonlijke kenmerken van de auditor op de gepercipieerde onafhankelijkheid van deze auditors gebeurde tot nog toe echter veel minder onderzoek. In dit onderzoek werd nagegaan of derden vrouwelijke auditors als onafhankelijker percipiëren dan mannelijke auditors, of Belgische auditors onafhankelijker ingeschat worden dan hun niet-Belgische collega's en of jongere auditors die zich in het midden van hun carrière bevinden onafhankelijker beschouwd worden dan hun oudere collega's die de pensioenleeftijd naderen. Bovendien werd ook nagegaan of mannelijke en vrouwelijke respondenten onafhankelijkheid op een andere manier inschatten. Deze hypotheses werden getest aan de hand van een semi-experimenteel opzet, namelijk een 'directed imagery task', die werd afgenomen bij 48 personen. Slechts twee van de vier gestelde hypotheses konden bevestigd worden. Vrouwelijke auditors en Belgische auditors werden inderdaad onafhankelijker gepercipieerd dan hun mannelijke en niet-Belgische collega's. In de perceptie op onafhankelijkheid tussen oudere en jongere auditors trad geen significant verschil op. Vrouwelijke en mannelijke respondenten verschilden ook niet significant van elkaar in de mate waarin ze auditors als onafhankelijk beschouwen op basis van de drie individuele auditorkenmerken (geslacht, cultuur en leeftijd) onderzocht in deze studie. Tot slot worden enkele implicaties voor verder onderzoek en voor de praktijk aangereikt.
Datum prijs2012
Originele taalDutch
BegeleiderDiane Breesch (Promotor)

Keywords

  • auditor-onafhankelijkheid

Citeer dit

'