De kosteneffectiviteit van een primair multidisciplinair preventieprogramma voor werkgebonden lage rugpijn.

Scriptie/Masterproef: Master's Thesis

Samenvatting

Studie design: Een gerandomiseerde cilinical trial, een 6 maand durende onderzoek in een ziekenhuis.
Doel: Het evalueren van de kosteneffectiviteit van een primair multidisciplinair preventieprogramma voor werkgebonden aspecifieke lage rugpijn (LRP).
Literatuurdata: LRP is verantwoordelijk voor hoge kosten in de gehele samenleving. Door de preventie van LRP zouden deze kosten kunnen dalen. De kosteneffectiviteit van multidisciplinaire preventieprogramma's is echter onvoldoende onderzocht.
Methode: De populatie bestond uit 36 verpleegkundigen uit een Antwerps ziekenhuis. Deze proefpersonen werden gerandomiseerd in één controle- en één interventiegroep. De interventiegroep nam deel aan het preventie programma dat bestond uit 4 luiken: een interventie op beleidsniveau, een voedings- en bewegingsinterventie, een ergonomische interventie en een psychologische interventie.
Resultaten: Geen enkel bewijs werd geleverd voor de effectiviteit van het preventieprogramma. De totale kosten bedroegen 14062,765 euro in de interventiegroep en 0,00 euro in de controlegroep.
Conclusie: De kosteneffectiviteit onderzocht in deze studie geeft geen bewijs van het feit dat een werknemer baat zou hebben bij het invoeren van dit preventieprogramma voor LRP.
Datum prijs2009
Originele taalDutch
BegeleiderEvert Zinzen (Promotor), Kristel Knaepen (Jury) & Peter Vaes (Jury)

Keywords

  • aspecifieke lage rugproblemen

Citeer dit

'