De portrettering van partnergeweld in de Vlaamse audiovisuele nieuwsmedia. Een kwantitatief onderzoek naar de journaals van VRT en VTM, 2007-2017

Scriptie/Masterproef: Master's Thesis

Samenvatting

Partnergeweld is wereldwijd een veel voorkomend fenomeen, waar nog steeds vooral vrouwen slachtoffer van worden. Dit is te verklaren door de inbedding in ongelijke machtsstructuren tussen mannen en vrouwen. Echter, onderzoek toont aan dat er in de media een heel ander beeld van partnergeweld naar voor komt. Partnergeweld wordt hierbij voorgesteld als een uniek en afwijkend gegeven, waardoor het idee ontstaat dat publiek beleid weinig resultaat zou opleveren. Dit onderzoek wou nagaan hoe partnergeweld geportretteerd wordt in de Vlaamse audiovisuele nieuwsmedia. Een
kwantitatief onderzoek, uitgevoerd op 108 nieuwsitems uit de 19-uurjournaals van VRT en VTM, toonde aan dat er een substantieel verschil is in de aard van de berichtgeving tussen algemeen informatieve items en items die handelen over een specifieke case. In de items die handelen over een case, worden de bevindingen uit eerder onderzoek bevestigd. De algemeen informatieve items geven een
genuanceerder beeld van partnergeweld, maar deze zijn sterk in de minderheid.
Datum prijs2019
Originele taalEnglish

Citeer dit

'