De private en commerciële veiligheidszorg in België. Een historisch-criminologische benadering van haar evolutie tot de wet op de private milities (1870-1934)

Scriptie/Masterproef: Master-after-master

Samenvatting

Hoewel verschillende studies aantonen dat de steile opmars van de veiligheidsindustrie zich pas rond de jaren zestig heeft doorgezet, grijpen haar wortels heel wat verder terug in de tijd. Het buiten beschouwing laten van een historisch perspectief zorgt vandaag voor verkeerde opvattingen over de invulling van de veiligheidszorg. Om de onjuiste inzichten hierover weg te werken, analyseert de auteur de historische inbedding van de 'moderne' veiligheidszorg in België vanuit een criminologische invalshoek.
Datum prijs14 feb 2013
Originele taalDutch
BegeleiderMarc Cools (Promotor)

Keywords

  • Private veiligheidszorg
  • Burgerwacht
  • Historisch-criminologisch onderzoek
  • Commerciële veiligheidszorg

Citeer dit

'