De relatie tussen jus ad bellum en het jus in bello volgens Michael Walzer en Jeff McMahan

: The relationship between the jus ad bellum and the jus in bello by Michael Walzer and Jeff McMahan

  • MichaĆ«l Dewyn ((PhD) Student)
  • Johan Stuy (Promotor)
  • Carl Ceulemans (Co-promotor)

Scriptie/masterproef: Master's Thesis

Uittreksel

This thesis focuses on the relationship between the jus ad bellum and the jus in bello.
Datum Prijs2011
TaalDutch
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit Brussel

Citeer dit

'