De relatie tussen persoonlijkheid en prestatie herbekeken: Een gecontextualiseerde studie

Scriptie/masterproef: Master's Thesis

Uittreksel

Binnen de huidige werving- en selectieprocedure wordt vaak aandacht besteed aan persoonlijkheid. Dit omdat men ervan uitgaat dat dit iets zou vertellen over de latere prestaties van de potentiële werknemer. Dit onderzoek had als doel een nieuw licht te werpen op de relaties tussen persoonlijkheid, hier beperkt tot neuroticisme en consciëntieusheid, en prestatie, rekening houdend met de context waarbinnen beiden zich voordoen. Met het model van dit onderzoek komt de aandacht te liggen op persoonlijkheidstraits, -states, werkdruk, en prestatie. Vermits het volledige model ervan uitging dat de persoonlijkheidsdimensies zowel een mediatie- als moderatie-effect zouden hebben, werd het model in twee delen opgesplitst. Enerzijds werd de invloed van de persoonlijkheidstrek op de relatie tussen werkdruk en aan persoonlijkheid gerelateerd gedrag nagegaan. Anderzijds was ook de relatie tussen dat gedrag en de uiteindelijke prestatie een aandachtspunt. Aan de hand van online vragenlijsten werden 324 responsen verzameld waarop een meervoudige regressie-analyse werd uitgevoerd. De vragenlijsten omvatten enerzijds de vragen uit de NEO-FFI met betrekking tot consciëntieusheid en neuroticisme en anderzijds vragen rond prestatie van Williams en Anderson (1991). De vragen met betrekking tot werkdruk werden afgeleid van van Veldhoven et al. (2002). De bevindingen van dit onderzoek konden geen modererend effect van persoonlijkheidstrekken vinden, maar bevestigden wel het vermoeden dat state conscientieusheid een betere voorspeller was van prestatie dan de persoonlijkheidstrek. In de marge van dit onderzoek werden tevens andere correlaties gevonden zoals de positieve relatie tussen werkdruk en consciëntieus gedrag. Onze resultaten ondersteunen het belang van verder onderzoek naar het effect van contextvariabelen in de persoonlijkheids-prestatie relatie.
Datum Prijs2013
TaalDutch
BegeleiderJoeri Hofmans (Promotor) & Jonas Debusscher (Advisor)

Keywords

  • Persoonlijkheid
  • prestatie
  • werkdruk

Citeer dit

'