De Seniorenadviesraden in West-Vlaanderen anno 2002 en hun relatie met het W.O.A.S..

Scriptie/masterproef: Master's Thesis

Uittreksel

Seniorenadviesraden laten toe dat ouderen deelnemen aan het lokale, gemeentelijke beleid. Voortbouwend op het onderzoek van Verté in 1996 hebben we met dit onderzoek de seniorenadviesraden in West-Vlaanderen onderzocht. Ook het overkoepelend overlegorgaan werd onderzocht.
Datum Prijs16 jun 2002
TaalDutch
BegeleiderDominique Verte (Promotor)

Keywords

  • gerontologie
  • inspraak
  • participatie
  • seniorenadviesraden

Citeer dit

'