De studie van nieuwe sorteerparameters voor de kwaliteitsklassering van groenten en fruit.

Scriptie/Masterproef: Master's Thesis

Samenvatting

Dit eindwerk omhelst een spectroscopisch onderzoek in het zichtbare deel van het elektromagnetische spectrum van verschillende soorten groenten en fruit. Hoofddoel is om de golflengte(n)(gebieden) te identificeren die het meest gevoelig zijn aan variaties in pigmentsamenstelling. Hiermee tracht men tegemoet te komen aan de alsmaar groeiende vraag vanuit de maatschappij en de (sorteer)industrie om voedingsproducten te klasseren op basis van hun kwaliteit (rijping, veroudering, rotting). Allereerst werd er een literatuurstudie uitgevoerd naar de verschillende pigmenten en pigmentmetabolismen die in groenten en fruit voorkomen. Eens hier een beter inzicht in verkregen werd, kon een selectie van producten gemaakt worden die de verschillende kwaliteitstoestanden en de opgelegde eisen aangaande productidentificatie het best belichaamden. Vervolgens werd een geschikte meetopstelling voor de spectroscopische metingen geselecteerd. Een analyse van de opgemeten spectra per product leerde ons ten slotte of de kwaliteitsgerelateerde 'sorteerparameters' gebruik maken van het volledige spectrum (kleur en/of principale componenten analyse), of eventueel te berekenen zijn uit de reflectanties bij slechts een beperkt aantal golflengten (spectrale indices). Per productgroep werd nagegaan welke van deze parameters het meest geschikt zijn en welke van deze geschikte sorteerparameters mogelijks geïmplementeerd kunnen worden in bijvoorbeeld een lasersorteermachine.
Datum prijs2011
Originele taalDutch
BegeleiderHugo Thienpont (Promotor) & Wendy Meulebroeck (Co-promotor)

Citeer dit

'