Een interactieve digitale spel- en leeromgeving ter ondersteuning bij jongeren met schoolmoeheid
: Een methode voor de preventie van vroegtijdijg schoolverlaten in het secundair onderwijs in Brussel

Scriptie/Masterproef: Master's Thesis

Samenvatting

Binnen de verschillende lagen van de samenleving bestaan er steeds uitdagingen en vragen omtrent het verlagen van het aantal vroegtijdig schoolverlaters. Er is nood aan nieuwe aanpak om dit fenomeen tegen te gaan en het percentage te verlagen. Sociale software sluit aan bij de leefwereld van jongeren en kan bovendien ingezet worden buiten de context van de school ter bevordering van het leerproces zodoende de formele en informele leermogelijkheden te verbinden. Deze studie onderzoekt op welke manier en interactieve digitale spel- en leeromgeving gebruikt kan worden in het begeleiden van jongeren die schoolmoe zijn en dreigen uitvallen van de school. Als voorbeeld van zo een type leeromgeving werd TICKLE gebruikt, dat ontwikkeld is vanuit een interdisciplinair projectproject aan de Vrije Universiteit Brussel. Een kwalitatief onderzoek bij 16 experts in de praktijk en het beleid van zowel binnen- als buitenschoolse organisaties in Brussel biedt een weergave van de factoren die nodig zijn om deze leeromgeving vorm te geven. De respondenten werden bevraagd naar hun meningen, aandachtspunten, bezorgdheden en percepties over de ondersteuning die ze bieden, de motivatie van jongeren die schoolmoe zijn en hun ervaring bij het gebruik van ICT. Daarbij wordt eveneens nagegaan hoe begeleiders zich verhouden tegenover het inzetten van deze interactieve digitale spel- en leeromgeving in de praktijk. De vragen van de ongestructureerde interviews worden behandeld aan de hand van een topiclijst en toegespitst op welke factoren nodig zijn ter vormgeving van de TICKLE leeromgeving. De resultaten geven weer dat, mits enkele twijfels, de organisaties openstaan voor het gebruik hiervan. Bijkomende verdiepend onderzoek bij jongeren die schoolmoe zijn of dreigen uit te vallen als doelgroep is nodig om dit onderzoek naar het gebruik van een interactieve digitale spel- en leeromgeving ter motivatie te vervolledigen.
Datum prijs2019
Originele taalDutch
BegeleiderJaël Muls (Promotor) & Free De Backer (Promotor)

Citeer dit

'