Een verkenning van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf.

  • Matt Goossens ((PhD) Student)
  • Anne-Marie Depoorter (Promotor)

Scriptie/Masterproef: Master's Thesis

Samenvatting

In theorie bestaat de mogelijkheid dat mensen zonder wettig verblijf (in de volksmond wel “mensen zonder papieren genoemd”) hun medische verzorging zelf kunnen betalen. Omdat de kosten hiervan echter hoog kunnen oplopen is dit in de praktijk vaak niet eenvoudig. Aangezien zij meestal ook geen toegang hebben tot de ziekteverzekering heeft de federale regering hun medische zorgen geregeld met een systeem, genaamd “Dringende Medische Hulp” (DMH). Met DMH kunnen onder bepaalde voorwaarden de kosten van een medische verzorging van een persoon zonder wettig verblijf door een OCMW worden gedragen. Volgens Artsen zonder Grenzen (AZG) verloopt de verlening van de medische zorgen aan mensen zonder wettig verblijf in Brussel echter ondanks deze regeling niet overal even makkelijk. Er zouden vooral in Vorst moeilijkheden bestaan om toegang tot gezondheidszorg te krijgen. We hebben daarom een onderzoek opgezet dat specifiek voor Vorst de toegankelijkheid van het courante zorgsysteem analyseert. Hoewel DMH hierbinnen uitgebreid aan bod komt, is dit niet de enige focus. Het gezichtspunt van drie verschillende actoren van DMH is onderzocht: verstrekkers, hulpvragers en OCMW. Hierbij zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruiktUit het empirisch onderzoek blijkt dat de gezondheidszorg toegankelijk is, maar niet op de manier waarop de federale overheid het heeft voorzien. Het officiële systeem dat is opgezet om toegang te geven tot gezondheidszorg, wordt in geringe mate gebruikt om daadwerkelijk toegang te krijgen tot gezondheidszorg. In plaats daarvan wordt een waaier aan alternatieven gebruikt, zowel door artsen als door mezowev. Deze alternatieven zijn niet altijd legaal en zorgen ervoor dat een selectieve groep mensen onevenredig belast wordt, niet enkel op financiële wijze maar ook qua werkhoeveelheid. Er is duidelijk nood aan een meer eenvoudige toepassing van DMH.
Datum prijs2006
Originele taalEnglish
BegeleiderAnne-Marie Depoorter (Promotor)

Citeer dit

'