Het interactieve effect van persoonlijkheid en taakkenmerken in het tot stand komen van OCB en CWB: een experience sampling studie

Scriptie/masterproef: Master's Thesis

Uittreksel

Via een experience sampling studie werd de gezamenlijke invloed van persoonlijkheid en
situationele factoren onderzocht op organizational citizenship behavior (OCB) en
counterproductive working behavior (CWB). Uit de resultaten blijkt dat trait neuroticisme
de relatie tussen state neuroticisme en OCB modereert. Daarnaast werden enkel
rechtstreekse relaties gevonden van state neuroticisme op CWB en van state
consciƫntieusheid op OCB en CWB, waar ook moderatie-effecten van trait persoonlijkheid
werden verwacht. Bij de situationele kenmerken werden rechtstreekse relaties gevonden
tussen state jobtevredenheid en OCB, state jobtevredenheid en CWB en state steun van
het management en OCB. Er werd echter geen relatie gevonden tussen state steun van
het management en CWB. Verder werden er enkel rechtstreekse relaties gevonden tussen
state positief en negatief affect en OCB en CWB. Hier werden eveneens moderatie-effecten
verwacht. We vonden uiteindelijk voor vier hypothesen volledig en voor vier hypothesen
gedeeltelijke ondersteuning. Deze studie toont hiermee het belang aan van zowel
persoonlijkheid als situatie als voorspellers van gedrag en prestatie. Daarnaast wordt er
ook een onderscheid gemaakt tussen traits en states, waar dit in eerder onderzoek niet of
minder wordt toegepast.
Datum Prijs2013
TaalDutch
BegeleiderJoeri Hofmans (Promotor) & Jonas Debusscher (Advisor)

Citeer dit

'