Het verschil tussen het gebruik van kleur in advertenties in tijden van groei en in tijden van recessie.

Scriptie/masterproef: Master's Thesis

Uittreksel

Abstract

Deze masterproef heeft tot doel na te gaan of er een verschil merkbaar is in het gebruik van kleur tussen advertenties in periodes van groei en in periodes van recessie. In de literatuurstudie van dit werk wordt aandacht besteed aan wat kleur precies is, de belangrijke rol die kleur speelt in marketing en advertenties en aan bestaand onderzoek over het verband tussen kleurgebruik en conjunctuur.
Deze literatuurstudie liet ons toe hypotheses op te stellen over de drie karakteristieken van kleur: pigment, lichtheid en saturatie.

In het empirisch gedeelte van deze masterproef wordt de volledige onderzoeksopzet uiteengezet. Om een antwoord te formuleren op de hoofdonderzoeksvraag van dit werk werd een steekproef van advertenties verwerkt aan de hand van een kwantitatieve inhoudsanalyse. Met behulp van een kleurconvertor bepaalden wij de kleurkenmerken van de belangrijkste elementen van een advertentie: de achtergrondkleuren, het geadverteerde product en het logo.

De op deze manier gegenereerde data werden geanalyseerd met behulp van het statistisch programma SPSS. Aan de hand van kruistabellen en t-testen werden de hypotheses getoetst.
Wij vonden zowel voor het pigment als de lichtheid als de saturatie significante verbanden met de economische periode. Onze conclusie is dus dat er een verschil is in het gebruik van kleur in advertenties tussen de economische periodes groei en recessie. Zo vonden wij dat er tijdens recessie meer gebruik wordt gemaakt van zwart, groen en donkere productkleuren dan tijdens groei en dat er tijdens groei meer gebruik wordt gemaakt van blauw, de kleurcluster 'violet, wit en bruin' en felle kleuren dan tijdens recessie.
Datum Prijs2012
TaalDutch
BegeleiderMalaika Brengman (Promotor)

Keywords

  • kleur
  • inhoudsanalyse
  • economische situatie

Citeer dit

'