Individuele verschillen in de reactie op taakkenmerken: een studie rond introversie en extraversie.

Scriptie/Masterproef: Master's Thesis

Samenvatting

Binnen deze thesis bestuderen we of er interindividuele verschillen zijn in het persoonlijkheidsgerelateerd gedrag alsook in "Organizational Citizenship Behavior". Voor het analyseren van interindividuele verschillen baseerden we ons op het CAPS- en TASS-model. Vooreerst focussen we ons op vier taakkenmerken (expertise, problemen op het werk, werkdruk en doelgerichtheid) en brengen we deze in relatie met de persoonlijkheidsdimensie extraversie. Vervolgens wordt de relatie geanalyseerd tussen trek-extraversie, extravert gedrag (trait extraversie), OCB en twee taakkenmerken, namelijk doelgerichtheid en werkdruk. De vragenlijst werd afgenomen bij de Belgische actieve bevolking en de meerderheid kwam uit de profit sector. De gegevens werden verzameld aan de hand van een mailingslijst, opgesteld in Qualtrics. De steekproefgrootte bestond uit 53 personen. Gedurende 10 opeenvolgende werkdagen werd elke avond een online vragenlijst naar de respondenten verstuurd. De verwachtingen worden gedeeltelijk bevestigd. De resultaten geven aan dat problemen op het werk en werkdruk interindividuele verschillen vertonen in extravert gedrag. Ook toonden de resultaten aan dat problemen op het werk negatief correleert met trek-extraversie terwijl doelgerichtheid positief correleert met trek-extraversie. Ten slotte, heeft extravert gedrag een mediërend effect op de relatie tussen trek-extraversie en OCB. De implicaties van deze resultaten en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek worden verder besproken.
Datum prijs2013
Originele taalDutch
BegeleiderJoeri Hofmans (Promotor) & Jonas Debusscher (Advisor)

Citeer dit

'