Language Abstractions for RFID Technology

Scriptie/masterproef: Master's Thesis

Uittreksel

Ubiquitous computing is Mark Weisers visie op de toekomst waarbij allerhande technologie naadloos verweven is met onze fysieke omgeving. Deze technologie bestaat uit kleine onzichtbare "computers" die draadloos communiceren. Deze computers zullen verwerkt zijn in alledaagse objecten en dient om mensen te helpen bij dagelijkse taken en handelingen, zonder dat de mensen erbij stil hoeven te staan dat ze gebruik maken van dergelijke technologie. Het is van cruciaal belang voor deze computers dat ze zich een beeld kunnen vormen van de omgeving waarin ze functioneren, welke objecten en mensen zich in de buurt bevinden. De Europese Commissie heeft deze visie "Ambient Intelligence" genoemd.
Een grote uitdaging in het verwezenlijken van deze visie is het ontwikkelen van software die op dit alomtegenwoordige netwerk van onzichtbare computers moet draaien. Daartoe zijn verscheidene nieuwe programmeertalen ontwikkeld, gebaseerd op het ambient-georienteerd programmeerparadigma. Dit paradigma laat toe om te gaan met de gewijzigde karakteristieke eigenschappen van mobile ad hoc netwerken.
Radio-Frequency Identification is een technologie die radiogolven gebruikt om te communiceren met zogenaamde "tags". Deze RFID tags zijn zeer kleine, wegwerpbare chips die informatie kunnen bevatten en aangebracht kunnen worden op elk object, dier of mens. RFID is bijgevolg een belangrijke technologie met betrekking tot Ambient Intelligence. De RFID tags zijn in wezen onzichtbare dragers van contextuele informatie die kunnen bijdragen tot het representeren van objecten in de omgeving.
Tot op heden wordt RFID technologie bijna uitsluitend gebruikt als identificatiesysteem, als een soort van digitale, slimme barcode. Deze verhandeling toont enerzijds aan hoe RFID daadwerkelijk ingezet kan worden als een Ambient Intelligente technologie. Anderzijds wordt onderzocht hoe de specifieke eigenschappen van RFID communicaties kunnen worden ondersteund door gebruik te maken van gespecialiseerde programmeertaal-constructies. Daartoe worden de RFID communicaties als een vorm van mobile ad hoc netwerken beschouwt en worden idee├źn uit het Ambient-georienteerde programmeerparadigma toegepast op RFID technologie.
Datum Prijs11 sep 2009
TaalEnglish
BegeleiderWolfgang De Meuter (Promotor) & Andoni Lombide Carreton (Advisor)

Citeer dit

'