Miniaturized liquid chromatography-tandem mass spectrometry for the quantification of small molecules and neuropeptides in microdialysates.

Scriptie/Masterproef: Doctoral Thesis

Samenvatting

Microdialyse is een in vivo staalnametechniek die toelaat biochemische veranderingen in de extracellulaire vloeistof van weefsels, waaronder de hersenen, op te volgen. Microdialysaten zijn proteïne- en celvrije waterige oplossingen, maar tevens complexe mengsels van kleine endogene bestanddelen, waaronder neurotransmitters en neuropeptiden, en van exogene moleculen, zoals geneesmiddelen. Aangezien microdialysaten gekarakteriseerd zijn door een klein volume (1-40 µL) en bovendien zeer lage concentraties (pM-nM) van deze componenten bevatten, is er nood aan een selectieve en gevoelige analysemethode.
Vloeistofchromatografie (LC) gekoppeld aan electrospray ionisatie (ESI)-tandem massaspectrometrische detectie (MS/MS) leent zich hiertoe. Miniaturisatie van de LC dimensies en van het ESI proces is de sleutel tot het verhogen van de gevoeligheid van de methode. Het doel van het doctoraatswerk was het onderzoeken van de geschiktheid van geminiaturiseerde LC-MS/MS voor de kwantificatie van zowel kleine moleculen als van neuropeptiden. Als modelcomponenten voor de eerste groep moleculen werden het anti-epilepticum oxcarbazepine en zijn actieve metaboliet gebruikt. Voor de klasse van de neuropeptiden werd angiotensine IV aangewend.
Vooreerst werd het effect van miniaturisatie van de LC dimensies en van het ESI proces op de gevoeligheid van de analysetechniek onderzocht. Vervolgens werden LC-MS/MS methoden ontwikkeld voor de kwantificatie van deze componenten in microdialysaten, waarbij de nadruk werd gelegd op het onderzoeken van de aanwezigheid van matrix effecten; op de optimalisatie van de LC-MS/MS- en de microdialyseparameters; op de validatie van de methoden en op het adsorberend gedrag van peptiden.
Datum prijs17 sep 2007
Originele taalEnglish
Prijsuitreikende instantie
  • Vrije Universiteit Brussel
BegeleiderYvette Michotte (Promotor), Sophie Sarre (Co-promotor), Ilse Smolders (Co-promotor), Andre Foriers (Jury), Yvan Vander Heyden (Jury), Johanna Verbeke (Jury), P. Andren (Jury), L. Thienpont (Jury) & Ph. Hubert (Jury)

Citeer dit

'