Onderzoek naar het verschil in energieverbruik, intensiteit, actieve bewegingstijd en plezierbeleveing tussen een les dans, voetbal, en DanceDanceRevolution op school.

  • Margot Ramault ((PhD) Student)
  • Evert Zinzen (Promotor)
  • Saskia Vandeputte (Co-promotor)
  • G. Van Damme (Co-promotor)
  • T. Van Aken (Co-promotor)
  • E. Van Assche (Co-promotor)
  • Peter Clarys (Jury)
  • Bart Vandaele (Jury)

Scriptie/masterproef: Master's Thesis

Uittreksel

Doel: Daar het exergame Dance Dance Revolution, of kortweg DDR, de dag van vandaag steeds meer en meer wordt ingezet op scholen in de les lichamelijke opvoeding willen we in dit onderzoek nagaan in welke mate een dergelijke DDR les verschilt qua energieverbruik, actieve bewegingstijd en intensiteitniveau van een voetbal- en dansles. Ook willen we de plezierbeleving nagaan van de verschillende lessen ten opzichte van elkaar en de bekomen waarden toetsen aan de vooropgestelde normwaarden wat betreft fysieke activiteit. We trachten dus eigenlijk aan te tonen of een DDR les al dan niet een goede leskeuze is tijdens de lessen LO en op die manier kan bijdragen tot de preventie van obesitas bij de jeugd.
Methode: Het onderzoek is een vergelijkend onderzoek waarbij de intensiteit van telkens de derde dans- voetbal- en DDRles werden gemeten aan de hand van Sensewears (in MET), hartslagmeters (in bpm) en vragenlijsten (via een score op een 7-punt Likert schaal). De actieve bewegingstijd en het calorieverbruik werden gemeten door sensewears, de plezierbeleving aan de hand van vragenlijsten. De onderzoeksgroep bestond uit 15 meisjes met een gemiddelde leeftijd van 16 jaar.
Resultaten: De gemiddelde hartslagen van een les voetbal lagen significant hoger dan deze van dans (p = 0,001) en DDR (pDe gemiddelde MET-waarden bedroeg bij dans (6,34 ± 0,86) , bij (5,36 ± 0,76) en bij
voetbal (6,45 ± 0,91). De resultaten qua calorieverbruik en actieve bewegingstijd werden
beïnvloedt door het verschil in gemeten lestijd.
Conclusie: Tijdens alle lessen werd gemiddeld een matige intensiteit vastgesteld, ze kunnen allen bijdragen tot een fysiek actieve levensstijl en gezondheidsvoordelen opleveren. Alle lessen werden leuk bevonden. DDR wordt als een goede leskeuze bevonden tijdens de les LO.
Datum Prijs25 jun 2010
TaalDutch
BegeleiderEvert Zinzen (Promotor), Saskia Vandeputte (Co-promotor), Peter Clarys (Jury), Bart Vandaele (Jury), G. Van Damme (Co-promotor), T. Van Aken (Co-promotor) & E. Van Assche (Co-promotor)

Keywords

  • computerspel
  • lichamelijke opvoeding

Citeer dit

'