Over niet-conservatieve evolutie van dubbelsterren

Scriptie/masterproef: Master's Thesis

Uittreksel

We onderzoeken het mogelijke niet-conservatisme van dubbelsterevolutie. Tijdens een korte, intense fase van Roche Lobe Overflow (RLOF) kan het voor de gainer onmogelijk zijn om alle door de donor verloren materie te aanvaarden. De verhoogde rotationele snelheid veroorzaakt door spin-up van de gainer, gecombineerd met de accretielichtkracht ten gevolge van de concentratie van het RLOF-materiaal in een equatoriale hot spot, kan materie uit het systeem en in de interstellaire ruimte drijven. Of een niet-conservatieve fase zal optreden is afhankelijk van de initiële parameters van het systeem, namelijk de primaire massa, massaverhouding en orbitale periode. Een fase van niet-conservatieve RLOF resulteert in langere duraties van hoge verhoudingen q van donor- tot gainermassa. Het mechanisme is dus in staat om de waargenomen distributie van massaverhoudingen bij Algols beter te verklaren, terwijl conservatieve simulaties te weinig hoge q-waarden opleveren. Aangezien materiaal via een soort van verhoogde sterrenwind wordt uitgestoten, beïnvloedt niet-conservatisme nauwelijks de distributie van orbitale periodes, die reeds via conservatieve evolutie bevredigend wordt teruggevonden. Aldus beschrijft het voorgestelde scenario beter de waargenomen massaverhoudings- en orbitale periodedistributie dan conservatieve dubbelsterevolutie.
Datum Prijs6 jul 2007
TaalDutch
BegeleiderWalter Van Rensbergen (Promotor)

Keywords

  • astrofysica
  • dubbelsterren

Citeer dit

'