Parallel Gesture Recognition with Soft Real-time Guarantees

Vertaalde titel van de scriptie/masterproef: Geparallelliseerde Gebarenherkenning met Soft Realtime Garanties

Scriptie/Masterproef: Master's Thesis

Samenvatting

In een poging om de kwaliteit van de interactie tussen gebruikers en computers te verbeteren, is recentelijk interesse ontstaan in het gebruik van multi-touch invoer, optische gebarenherkenning, invoer via accelerometers en spraakherkenning op consumentenhardware. Deze natuurlijke gebruikersinterfaces steunen op een complexe correlatie van de primitieve sensor-metingen die door deze nieuwe generatie invoerapparaten gegenereerd worden. Patronen herkennen aan de hand van imperatieve programmeertalen is echter lastig, foutgevoelig en biedt weinig flexibiliteit. Dit wordt veelal opgelost door het aanwenden van declaratieve technieken, in de vorm van regels gedefinieerd in een declaratieve programmeertaal in combinatie met een redeneer-machine ("inference engine").
Om in staat te zijn om prestatiewinsten te boeken op huidige consumentenhardware en die uit de nabije toekomst, moeten deze machines in staat zijn om gebeurtenissen in parallel te verwerken. Machines die dit doen, doen dit echter ten koste van voorspelbaarheid: Ze bieden geen garanties omtrent de tijd die ze nodig hebben om patronen in gebeurtenissen te detecteren. Dit leidt tot weinig responsieve en onvoorspelbare systemen, en zodoende een slechte gebruikerservaring.
Deze thesis stelt PARTE ("the Parallel Actor-based ReTe Engine") voor, een systeem om complexe gebeurtenissen te detecteren. PARTE wendt een op actoren gebaseerd parallel programmeerparadigma aan, en biedt soft realtime garanties over de tijd die het vereist om patronen te herkennen. Het systeem richt zich op huidige consumentenhardware en die uit de nabije toekomst, zijnde multicore systemen die gebruikmaken van een gedeelde geheugenruimte. PARTE is niet afhankelijk van ondersteuning door een realtime besturingssysteem, noch van uitzonderlijke synchronisatie-instructies die niet beschikbaar zijn op zulke systemen. Het systeem kan geïntegreerd worden in systemen die nood hebben aan responsieve en voorspelbare detectie van complexe gebeurtenissen, zoals onder andere gebarenherkenningssystemen.
We tonen dat PARTE het bovengenoemde probleem van onvoorspelbaarheid oplost door soft realtime garanties te bieden over de detectie van gebeurtenissen. Voorts tonen we aan dat het voorgestelde ontwerp leidt tot een responsief en goed presterend systeem, hetwelke schaalbaar is op huidige systemen en die uit de nabije toekomst.
Datum prijs14 sep 2012
Originele taalEnglish
BegeleiderWolfgang De Meuter (Promotor), Theo D'Hondt (Jury), Tom Van Cutsem (Jury), Ann Nowe (Jury), Stefan Marr (Advisor) & Lode Hoste (Advisor)

Citeer dit

'