Participatie en internering

: Een onderzoek naar de betekenis van participatie aan het vrijetijdsaanbod

Scriptie/masterproef: Master's Thesis

Uittreksel

Dit kwalitatief onderzoek beoogt het vrijetijdsaanbod voor geïnterneerden in de gevangenissen Antwerpen en Merksplas in kaart te brengen. Daarnaast wordt er in dit onderzoek gekeken naar wat de participatie aan dit aanbod betekent voor het verblijf en re-integratie van geïnterneerden.
Aan de hand van interviews zijn de resultaten verzameld. Deze interviews zijn in de vorm van zes focusgroepen afgenomen. In zowel de gevangenis van Antwerpen als Merksplas zijn er twee focusgroepen met geïnterneerden en één focusgroep met het zorgteam uitgevoerd. De verkregen data zijn geanalyseerd door gebruik te maken van het analyseprogramma MaxQDA en nadien verwerkt in deze masterproef.
Uit dit onderzoek blijkt dat de gevangenissen Antwerpen en Merksplas een gevarieerd vrijetijdsaanbod hebben voor geïnterneerden gaande van sport- en crea-activiteiten tot discussiegroepen. De meerderheid is tevreden met het vrijetijdsaanbod en zegt hun verblijf aangenamer te maken. De voorkeur van geïnterneerden gaat vooral naar de sportactiviteiten, waarbij zij zich kunnen uitleven. Daarnaast kunnen crea-activiteiten ook leuk en gezellig zijn. Zowel de geïnterneerden als het zorgteam zijn van mening dat vrijetijdsactiviteiten ontspannend horen te zijn. Het deelnemen hieraan is volgens de geïnterneerden ontspannend. Toch kunnen deze vrijetijdsactiviteiten voor stress zorgen bij al te veel prikkels, mogelijke conflicten of het gevoel geobserveerd te worden.
In dit onderzoek blijkt dat 'uit de cel' zijn, sociale contacten en het krijgen van een beloning of bijdrage redenen zijn waarom men participatie. 'Uit de cel' zijn, is hierbij de voornaamste reden, gevolgd door de sociale contacten. Het hebben van deze contacten biedt hen steun en houdt hun van vereenzaming en isolatie.
Tenslotte helpen de vrijetijdsactiviteiten hen bij het leren van sociale en praktische vaardigheden. Toch heerst het gevoel dat de vrijetijdsactiviteiten hen niet helpen bij de re-integratie, maar wel op de voorbereiding naar de werking van een psychiatrische inrichting.
Datum Prijs2017
TaalDutch
BegeleiderDorien Brosens (Promotor), Reinhard Haudenhuyse (Promotor) & Zeno Nols (Advisor)

Citeer dit

'