Situationeel bepaalde individuele verschillen in introversie en extraversie: De impact van de beoordelaar onder de loep genomen

Scriptie/Masterproef: Master's Thesis

Samenvatting

Onderzoek naar het nut van persoonlijkheid voor het voorspellen van job prestatie heeft zich tot nu toe gericht op persoonlijkheidstrekken. Daarnaast gebruikten onderzoekers tot nu toe bijna altijd zelfbeoordelingen voor het bepalen van iemands persoonlijkheid. Desondanks theoretische en empirische gronden hiervoor is de relatie tussen persoonlijkheid en prestatie tot op heden gering bevonden. Dit onderzoek spitste zich toe op de persoonlijkheidsdimensie extraversie. Voor het verzamelen van de data werd gebruik gemaakt van een online survey. De vragenlijst werd afgekomen bij 31 ondergeschikten. De resultaten tonen door middel van een dagboekstudie aan dat persoonlijkheid behalve een trek (personality trait) ook voor een substantieel deel een gedrag (personality state) is dat systematisch varieert naargelang de situatie. Consistent met bestaande studies vinden we door middel van een transversaal onderzoek dat beoordelingen door de leidinggevende een matige positieve correlatie vertonen met zelfbeoordelingen. In tegenspraak met de hypotheses vinden wij geen voorspellende waarde van de trek extraversie voor job prestatie. Deze resultaten onderstrepen de noodzaak om persoonlijkheidsgerelateerd gedrag te bekijken in de plaats van, of bovenop, persoonlijkheidstrekken in onderzoek naar de relatie persoonlijkheid - prestatie.
Datum prijs2013
Originele taalDutch
BegeleiderJoeri Hofmans (Promotor) & Jonas Debusscher (Advisor)

Citeer dit

'