Van volksverheffing tot ‘pretliteratuur’? De evolutie van De Standaard der Letteren tussen 1956 en 2011

Scriptie/masterproef: Master's Thesis

Uittreksel

Net zoals de hele maatschappij staat ook het (culturele en) literaire veld sinds de laatste decennia van de
twintigste eeuw onder invloed van ontwikkelingen van commercialisering en democratisering. Binnen de literaire wereld spelen literatuurbijlagen van dagbladen, met de recensie als het voornaamste artikelgenre, een centrale rol: ze weerspiegelen de standaarden van elke periode maar geven ze ook mee vorm. Aan de hand van een systematisch-kwantificerende inhoudsanalyse is nagegaan in hoeverre de moderne ontwikkelingen weerspiegeld worden in De Standaard der Letteren van de Vlaamse kwaliteitskrant De Standaard, tussen 1956 en 2011. Op het (formele) niveau van de artikels (corpus I) zien we, vanaf de jaren 2000, een sterke invloed van de commercialisering en democratisering. Op het niveau van de recensies en gerecenseerde boeken (corpus II) vinden we enkel op het meer formele vlak een vrij doorgedreven ontwikkeling. Op inhoudelijk vlak houdt de literaire bijlage sterker vast aan een middenpositie tussen traditionele en 'moderne' waarden.
Datum Prijs25 jun 2012
TaalDutch
BegeleiderJelle Mast (Promotor)

Citeer dit

'