Vragenlijstonderzoek naar ADHD symptomatologie en stemmingsstoornissen bij volwassenen: een vergelijking van drie verschillende populaties

  • Joke Meirens ((PhD) Student)
  • Hugo D'Haenen (Promotor)
  • Raymond Cluydts (Promotor)

Scriptie/masterproef: Master's Thesis

Uittreksel

Aan de hand van een vragenlijstonderzoek vergelijken we de relatie tussen ADHD-symptomatologie en stemmingsstoornissen bij drie populaties bestaande uit 113 volwassenen gerekruteerd via een in ADHD-problematiek gespecialiseerd centrum Zitstil (met subgroepen zelf ADHD en ouder van), een PAAZ en een psychiatrische polikliniek. Hoewel ADHD vooral bekend staat als een kinderpsychiatrische stoornis toont onderzoek aan dat deze kan persisteren in de volwassenheid. Verder worden bij ADHD vaak comorbide stoornissen vastgesteld, waaronder middelengebruik, angst- en stemmingsstoornissen. Laastgenoemde problematiek omvat een breed spectrum van unipolaire en bipolaire stoornissen waarbinnen we bijzondere aandacht besteden aan subsyndromale stemmingsstoornissen (dysthymie en cyclothymie) vanwege hun soms gelijkaardige klinische presentatie aan ADHD. Op basis van twee zelfrapportagevragenlijsten, de Adult Self-Report Form for Ages 18-59 (ASR) en de General Behavior Inventory (GBI), onderzoeken we het verband tussen ADHD en subsyndromale stemmingsstoornissen. Daarbij vinden we dat de populaties zelf ADHD en psychiatrische polikliniek enige mate van gelijkenis vertonen in de aard van ADHD-subtype, syndroomschalen, DSM-georiƫnteerde schalen, internaliserende, externaliserende alsook totale problemenschaal. Bovendien ervaren ouders van minder psychiatrische problemen dan personen die zelf hulp zoeken. Daarnaast treffen we in de onderzoeksgroepen PAAZ en zelf ADHD personen aan met een gelijkaardig profiel qua subsyndromale stemmingsstoornissen. Onze resultaten wijzen verder op een hoge graad van psychiatrische comorbiditeit bij volwassenen met ADHD, uitgezonderd voor middelengebruik. Conform de literatuur wordt voor ADHD een elkaar benaderende man-vrouw verhouding teruggevonden, evenals een goede interne consistentie wat betreft de schalen van ASR en GBI. Bovendien correleren deze vragenlijsten onderling positief sterk en significant. We concluderen dat psychiatrische poliklinische proefpersonen en proefpersonen die bij zichzelf ADHD herkennen hetzelfde profiel vertonen op vlak van ADHD en psychiatrische comorbiditeit, met uitzondering van middelengebruik. Onze hoofddoelstelling, met name het verband aantonen tussen ADHD en (sub)syndromale stemmingsstoornissen werd gerealiseerd.
Datum Prijs1 jul 2007
TaalDutch
BegeleiderHugo D'Haenen (Promotor) & Raymond Cluydts (Promotor)

Citeer dit

'